HOME > Segmenten > Uw branche > Retail

RETAIL

Retail communication integration

Uitdagingentillcom
De retail staat blootgesteld aan een aantal veiligheidsrisico’s. Naast het gevaar op een calamiteit als brand, komt de branche in aanraking met overvallen en geweld. Winkelpersoneel voelt zij zich ongemakkelijk omdat zij zich bewust zijn van deze dreiging. Bovendien worden winkels en winkelcentra uitgedaagd de hoogst mogelijke servicegraad te bieden terwijl zij zo efficiënt mogelijk te werk gaan.

Oplossingen
Winkelpersoneel kan worden uitgerust met handsets met een knop voor persoonsalarmering, waarmee via een soft- en noodalarm hulp ingeroepen kan worden. (Beveiligings)medewerkers of collega's van andere winkels ontvangen het alarm in de vorm van een signaal en tekstbericht op de handsets. Omdat ook de locatie van de alarmzenderd62 retail meegezonden wordt, kan zeer snel en doelgericht actie ondernomen worden. Naast persoonsaalrmering bieden de handsets ook uitgebreide berichtenfuncties en mogelijkheden voor spraakcommunciatie. Ascom is bovendien specialist op het gebied van branddetectie - en ontruimingsalarmsystemen.

Voordelen
Met de oplossingen van Ascom communiceren medewerkers feilloos met elkaar en met (veiligheids-)systemen. Zij kunnen hierdoor snel reageren op een vraag van klant, collega of leverancier, maar ook op calamiteiten als brand, diefstal of geweld. Geïntegreerd met uw eigen systemen (waaronder de koelinstallatie) en onze branddetectie- en beveiligingssystemen heeft u veiligheid en efficiëntie altijd binnen handbereik.

OPLOSSINGEN

 • Branddetectie

  Het is zaak een beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en de situatie onmiddellijk in kaart te brengen, zodat alle betrokkenen zoals de hulpverlening en de brandbestrijding snel en adequaat op de calamiteit kunnen reageren.

 • Camerabewaking

  Een veilig pand vraagt om meer dan een oplettend oog of een luisterend oor. Om elke positie te beveiligen dient een slimme, systematische veiligheidstoepassing te worden ingezet die bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

 • Draadloze communicatie

  Ontwikkeld voor veeleisende omgevingen waarborgen de draadloze communicatieoplossingen optimale mobiliteiten en efficiëntie.

 • Klanten- & gastenservices

  Met Ascom kunt u snel reageren op een vraag van een klant, collega of leverancier, of dit nu in de horeca is, in de retail of in de zorgsector.

 • Ontruimingsalarmering

  Met jarenlange expertise op gebied van technologie, wet- en regelgeving, biedt Ascom een totaaloplossingen op het gebied van ontruimingsalarmering en uiteraard het voorkomen van calamiteiten of een onnodige ontruiming.

 • Paging & interactieve messaging

  Veelzijdig interactief berichtenverkeer voor optimale effciëntie.

 • Persoonlijke veiligheid

  Ascom kan ervoor zorgen dat uw medewerkers zich veilig voelen op hun werk. Met onze oplossingen kunnen medewerkers eenvoudiger met elkaar communiceren in bedreigende situaties, zodat hulp sneller kan worden gecoördineerd en potentieel gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

 • Persoonsbeveiliging

  Ascom biedt oplossingen die medewerkers in staat stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en die de zekerheid bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd.

 • Technische alarmering

  Via onze oplossing voor technische alarmen ontvangt u berichten bij systeemfouten, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen om problemen met de veiligheid of apparatuur te voorkomen.