HOME > Segmenten > Uw branche > Justitie

JUSTITIE

Ascom Prisons

Uitdagingen
Binnen de vier muren van complexen die gebouwd zijn om mensen binnen te houden, speelt veiligheid de hoofdrol. Men zoekt naar slimme methoden en middelen om binnen de voorschriften zo flexibel mogelijk te werken en op efficiënte en effectieve wijze om te gaan met veiligheid. Werkprocessen van het personeel moeten ononderbroken door kunnen gaan en personen die geautoriseerd zijn om meerdere afdelingen te betreden en naar buiten te gaan, moeten vrije doorgang hebben.

Oplossingen
Speciaal voor toepassingen binnen Justitie, ontwikkelde Ascom oplossingen voor persoonsbeveiliging, alarmering en systemen voor gedetineerden. Met het maken van een alarm, registratie van de aanwezigheid van personeel, locatiebepaling en groepsoproepen, kan naar eigen wens een veiligheidsplan opgesteld worden.

Voordelen
Door de kennis van integrale systemen en de expertise op het gebied van (persoons)beveiliging, ook binnen gebouwen van Justitie, kan Ascom een totaalpakket leveren voor zowel personeel als gedetineerde.

OPLOSSINGEN

 • Branddetectie

  Het is zaak een beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en de situatie onmiddellijk in kaart te brengen, zodat alle betrokkenen zoals de hulpverlening en de brandbestrijding snel en adequaat op de calamiteit kunnen reageren.

 • Camerabewaking

  Een veilig pand vraagt om meer dan een oplettend oog of een luisterend oor. Om elke positie te beveiligen dient een slimme, systematische veiligheidstoepassing te worden ingezet die bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

 • Draadloze communicatie

  Ontwikkeld voor veeleisende omgevingen waarborgen de draadloze communicatieoplossingen optimale mobiliteiten en efficiëntie.

 • Ontruimingsalarmering

  Met jarenlange expertise op gebied van technologie, wet- en regelgeving, biedt Ascom een totaaloplossingen op het gebied van ontruimingsalarmering en uiteraard het voorkomen van calamiteiten of een onnodige ontruiming.

 • Paging & interactieve messaging

  Veelzijdig interactief berichtenverkeer voor optimale effciëntie.

 • Persoonsbeveiliging

  Ascom biedt oplossingen die medewerkers in staat stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en die de zekerheid bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd.

 • Toegangsbeheer

  In elke organisatie kan de veiligheid van mensen in gevaar komen. Ook eigendommen, goederen en informatie zijn niet immuun voor schade, vernieling of ontvreemding. Daarom streeft u naar maximale veiligheid én optimale beveiliging.