HOME > Segmenten > Uw branche > Zakelijke dienstverlening

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Ascom Office

Uitdagingen
Banken, kantooromgevingen en bedrijven die kantoorpersoneel huisvesten, zien zich meer en meer geconfronteerd met maatregelen voor communicatie en veiligheid. In gebouwen waar meerdere bedrijven zijn gevestigd, stuit men op specifieke vraagstukken voor toegang en bescherming van eigendom en gegevens. Om te borgen dat elke medewerker een veilige werkomgeving heeft, zullen complete oplossingen moeten worden gezocht.

Oplossingen
Geïntegreerde oplossingen voor communicatie en veiligheid voor de zakelijke dienstverlening bieden bescherming van mensen, materialen en productie. Met het detecteren van onveilige situaties en een foutloze en snelle doormelding naar de juiste personen, biedt Ascom een oplossing om sneller te kunnen optreden en risico’s te beperken.

Voordelen
Met de integratie van toegangscontrole, branddetectie en de juiste communicatiemiddelen om uw boodschappen te verzenden naar de juiste personen, maakt u de cirkel van bescherming van personeel en middelen rond. Ascom biedt u kennis, kwalitatief goede systemen en advies over uw situatie.

OPLOSSINGEN

 • Branddetectie

  Het is zaak een beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en de situatie onmiddellijk in kaart te brengen, zodat alle betrokkenen zoals de hulpverlening en de brandbestrijding snel en adequaat op de calamiteit kunnen reageren.

 • Camerabewaking

  Een veilig pand vraagt om meer dan een oplettend oog of een luisterend oor. Om elke positie te beveiligen dient een slimme, systematische veiligheidstoepassing te worden ingezet die bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

 • Draadloze communicatie

  Ontwikkeld voor veeleisende omgevingen waarborgen de draadloze communicatieoplossingen optimale mobiliteiten en efficiëntie.

 • Ontruimingsalarmering

  Met jarenlange expertise op gebied van technologie, wet- en regelgeving, biedt Ascom een totaaloplossingen op het gebied van ontruimingsalarmering en uiteraard het voorkomen van calamiteiten of een onnodige ontruiming.

 • Paging & interactieve messaging

  Veelzijdig interactief berichtenverkeer voor optimale effciëntie.

 • Persoonlijke veiligheid

  Ascom kan ervoor zorgen dat uw medewerkers zich veilig voelen op hun werk. Met onze oplossingen kunnen medewerkers eenvoudiger met elkaar communiceren in bedreigende situaties, zodat hulp sneller kan worden gecoördineerd en potentieel gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

 • Persoonsbeveiliging

  Ascom biedt oplossingen die medewerkers in staat stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en die de zekerheid bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd.

 • Technische alarmering

  Via onze oplossing voor technische alarmen ontvangt u berichten bij systeemfouten, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen om problemen met de veiligheid of apparatuur te voorkomen.

 • Toegangsbeheer

  In elke organisatie kan de veiligheid van mensen in gevaar komen. Ook eigendommen, goederen en informatie zijn niet immuun voor schade, vernieling of ontvreemding. Daarom streeft u naar maximale veiligheid én optimale beveiliging.