HOME > Segmenten > Uw branche > Industrie

INDUSTRIE

Ascom Industires

Uitdagingen
Wie werkzaam is in de industrie ziet zichzelf dagelijks geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van efficiëntie en veiligheid. Voor een industrie, waar gefocust wordt op het sneller en goedkoper produceren dan de concurrent, telt iedere optimale productiedag. De beheerders van de productie vormen de spil als het gaat om het aansturen van het proces en het bewaken van veiligheid.

Oplossingen
Slimme integratie van draadloze communicatie kan zorgen voor een belangrijke bijdrage in de opvoering van de productietijd, efficiency en veiligheid. Ascom stelt u in staat om kritieke informatie over brand, verstoringen, persoonsalarmen en andere calamiteiten direct te communiceren naar de juiste personen. Met de integraal toepasbare oplossingen kan snel en adequaat worden ingegrepen en daadkrachtiger worden gecorrigeerd om verliezen te voorkomen en het gevaar van ongevallen te verminderen.  

Voordelen
Veiligheid stopt voor Ascom niet bij de implementatie van een hoogwaardig systeem. Wij hebben alles in eigen beheer om een optimaal rendement van een investering te kunnen waarborgen. Hierdoor bent u weer in staat om de veiligheid van uw mensen en de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen.

OPLOSSINGEN

 • Branddetectie

  Het is zaak een beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en de situatie onmiddellijk in kaart te brengen, zodat alle betrokkenen zoals de hulpverlening en de brandbestrijding snel en adequaat op de calamiteit kunnen reageren.

 • Camerabewaking

  Een veilig pand vraagt om meer dan een oplettend oog of een luisterend oor. Om elke positie te beveiligen dient een slimme, systematische veiligheidstoepassing te worden ingezet die bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

 • Draadloze communicatie

  Ontwikkeld voor veeleisende omgevingen waarborgen de draadloze communicatieoplossingen optimale mobiliteiten en efficiëntie.

 • Kritische alarmering

  Dankzij onze alarmoplossingen kunt u in een noodsituatie snel de juiste medewerkers naar de juiste plek dirigeren, bijv. bij een hartstilstand, trauma-alarmering, keizersnede etc. Dit vereenvoudigt de coördinatiewerkzaamheden, met name voor medewerkers die verpleegkundigen aansturen.

 • Ontruimingsalarmering

  Met jarenlange expertise op gebied van technologie, wet- en regelgeving, biedt Ascom een totaaloplossingen op het gebied van ontruimingsalarmering en uiteraard het voorkomen van calamiteiten of een onnodige ontruiming.

 • Paging & interactieve messaging

  Veelzijdig interactief berichtenverkeer voor optimale effciëntie.

 • Persoonlijke veiligheid

  Ascom kan ervoor zorgen dat uw medewerkers zich veilig voelen op hun werk. Met onze oplossingen kunnen medewerkers eenvoudiger met elkaar communiceren in bedreigende situaties, zodat hulp sneller kan worden gecoördineerd en potentieel gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

 • Persoonsbeveiliging

  Ascom biedt oplossingen die medewerkers in staat stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en die de zekerheid bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd.

 • Technische alarmen en procesmonitoring

  In een acute situatie, of het nu gaat om patiënten in het ziekenhuis of de kritische processen in de industrie, kan een seconde het verschil uitmaken.

 • Technische alarmering

  Via onze oplossing voor technische alarmen ontvangt u berichten bij systeemfouten, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen om problemen met de veiligheid of apparatuur te voorkomen.

 • Toegangsbeheer

  In elke organisatie kan de veiligheid van mensen in gevaar komen. Ook eigendommen, goederen en informatie zijn niet immuun voor schade, vernieling of ontvreemding. Daarom streeft u naar maximale veiligheid én optimale beveiliging.