HOME > Segmenten > Uw branche > Hotels en recreatie

HOTELS EN RECREATIE

Uitdagingen
Om klanten optimale veiligheid en service te kunnen bieden in onder meer het theater, casino, hotel of dierentuin is onderlinge communicatie tussen verschillende medewerkers van essentieel belang. Allerlei dienstverlenende activiteiten veroorzaken namelijk een constante stroom aan communicatie. Ook moeten er in veel gevallen grote afstanden overbrugd worden.

Oplossingen
Ascom zorgt ervoor dat deze communicatie zo efficiënt mogelijk verloopt. Het verlenen van roomservice op naam kan bijvoorbeeld eenvoudig met behulp van een tekstboodschap naar de dienstdoende functionaris: Roomservice Van Puffelen, kamer 112. Ook kunnen de communicatie- en brandveiligheidsoplossingen van Ascom ervoor zorgen dat medewerkers bij onraad of een calamiteit snel hulp kunnen inroepen.

Voordelen
Voor alle producten geldt als vanzelfsprekendheid dat wat het onderhoud betreft onze afdeling Services hierop is ingericht, 24 uur per dag. Ascom houdt echter niet alleen de systemen maar ook de medewerkers in optimale staat van paraatheid. Periodieke gebruikerstrainingen en cursussen behoren tot de mogelijkheden.

OPLOSSINGEN

 • Branddetectie

  Het is zaak een beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en de situatie onmiddellijk in kaart te brengen, zodat alle betrokkenen zoals de hulpverlening en de brandbestrijding snel en adequaat op de calamiteit kunnen reageren.

 • Camerabewaking

  Een veilig pand vraagt om meer dan een oplettend oog of een luisterend oor. Om elke positie te beveiligen dient een slimme, systematische veiligheidstoepassing te worden ingezet die bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

 • Draadloze communicatie

  Ontwikkeld voor veeleisende omgevingen waarborgen de draadloze communicatieoplossingen optimale mobiliteiten en efficiëntie.

 • Klanten- & gastenservices

  Met Ascom kunt u snel reageren op een vraag van een klant, collega of leverancier, of dit nu in de horeca is, in de retail of in de zorgsector.

 • Ontruimingsalarmering

  Met jarenlange expertise op gebied van technologie, wet- en regelgeving, biedt Ascom een totaaloplossingen op het gebied van ontruimingsalarmering en uiteraard het voorkomen van calamiteiten of een onnodige ontruiming.

 • Paging & interactieve messaging

  Veelzijdig interactief berichtenverkeer voor optimale effciëntie.

 • Persoonlijke veiligheid

  Ascom kan ervoor zorgen dat uw medewerkers zich veilig voelen op hun werk. Met onze oplossingen kunnen medewerkers eenvoudiger met elkaar communiceren in bedreigende situaties, zodat hulp sneller kan worden gecoördineerd en potentieel gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

 • Persoonsbeveiliging

  Ascom biedt oplossingen die medewerkers in staat stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en die de zekerheid bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd.

 • Technische alarmering

  Via onze oplossing voor technische alarmen ontvangt u berichten bij systeemfouten, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen om problemen met de veiligheid of apparatuur te voorkomen.

 • Toegangsbeheer

  In elke organisatie kan de veiligheid van mensen in gevaar komen. Ook eigendommen, goederen en informatie zijn niet immuun voor schade, vernieling of ontvreemding. Daarom streeft u naar maximale veiligheid én optimale beveiliging.