HOME > Segmenten > Uw branche > Ziekenhuizen

ZIEKENHUIZEN

Ascom - Hospitals

Uitdagingen
IT-oplossingen worden meer en meer geïntegreerd binnen uw zorgprocessen om zo een efficiencyslag te maken. De beschikbaarheid van informatie speelt hierbij een belangrijke rol: artsen en verpleegkundigen worden mobieler en wensen altijd en overal bereikbaar te zijn én toegang te hebben tot informatiebronnen zoals het patiëntendossier. Ook de wensen van patiënten wegen steeds zwaarder. Zij willen de regie over de eigen gezondheid houden en hebben behoefte aan uitgebreide services aan het bed.

Oplossingen
Ascom biedt communicatieplatformen voor paging, DECT, IP-DECT en Voice over WiFi. Binnen deze platformen integreren wij desgewenst functionaliteiten voor persoonsalarmering. Patiëntenservices aan het bed biedt Ascom in de vorm van een touchscreen terminal met radio, telefonie,  televisie, internet, e-mail en applicaties zoals de menukeuze. Omdat u patiënten naast services ook veiligheid wilt bieden, beschikken wij over uitgebreide mogelijkheden voor verpleegoproep, alarmering en (brand)beveiliging.

Voordelen
De filosofie van Ascom is slimme integratie: het koppelen van systemen en toepassingen met als doel maximale veiligheid en comfort voor personeel en cliënten, naast efficiënte bedrijfsprocessen. IP-communicatie speelt een steeds belangrijkere rol binnen deze integratie. Toekomstvastheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit staan bij de inzet van IP binnen de ziekenhuizen centraal.

OPLOSSINGEN

 • Ascom Myco Solution

  Met Ascom Myco kunnen zorgverleners hun besluitvorming efficiënter maken en sneller reageren op de vraag op het zorgpunt. Ook registreert Ascom Unite gebeurtenissen in een logboek en biedt zo de gegevens die nodig zijn om te bepalen waar efficiencyverbeteringen mogelijk zijn om werkstromen te optimaliseren.

 • Branddetectie

  Het is zaak een beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en de situatie onmiddellijk in kaart te brengen, zodat alle betrokkenen zoals de hulpverlening en de brandbestrijding snel en adequaat op de calamiteit kunnen reageren.

 • Camerabewaking

  Een veilig pand vraagt om meer dan een oplettend oog of een luisterend oor. Om elke positie te beveiligen dient een slimme, systematische veiligheidstoepassing te worden ingezet die bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

 • Draadloze communicatie

  Ontwikkeld voor veeleisende omgevingen waarborgen de draadloze communicatieoplossingen optimale mobiliteiten en efficiëntie.

 • Efficiëntie rondom het ziekenhuisbed

  Minder handen aan het bed en de toenemende digitalisering in de zorg vereisen dat zorginformatie ook rondom het ziekenhuisbed opvraagbaar en toetsbaar is.

 • Mobiele vitale monitoring

  Monitor continu op afstand de vitale functies van patiënten en cliënten.

 • Ontruimingsalarmering

  Met jarenlange expertise op gebied van technologie, wet- en regelgeving, biedt Ascom een totaaloplossingen op het gebied van ontruimingsalarmering en uiteraard het voorkomen van calamiteiten of een onnodige ontruiming.

 • Paging & interactieve messaging

  Veelzijdig interactief berichtenverkeer voor optimale effciëntie.

 • Patiënten infotainment

  Informatie en communicatie spelen een grote rol rondom het ziekenhuisbed. Ascom combineert de wensen van patiënt én personeel.

 • Patiëntenmonitoring

  Via een integratie met uw patiëntmonitoringsysteem distribueren wij alarmen naar mobiele apparaten zodat u op tijd de juiste alarmmelding ontvangt als u onderweg bent.

 • Persoonsbeveiliging

  Ascom biedt oplossingen die medewerkers in staat stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en die de zekerheid bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd.

 • Toegangsbeheer

  In elke organisatie kan de veiligheid van mensen in gevaar komen. Ook eigendommen, goederen en informatie zijn niet immuun voor schade, vernieling of ontvreemding. Daarom streeft u naar maximale veiligheid én optimale beveiliging.

 • Verpleegoproep

  Ascom biedt een uiterst betrouwbaar verpleegroepsysteem dat praktische informatie toevoegt aan elke oproep. Het systeem brengt zorgenden en patiënten of bewoners dichter bij elkaar en creëert in minder stappen, tijd en kwaliteit voor de zorg.