HOME > Segmenten > Uw branche > Onderwijs

ONDERWIJS

onderwijs

Uitdagingen
Bij een onderwijsinstelling, waar leerlingen worden voorbereid op een goede plaats in de maatschappij, is men helaas steeds vaker de dupe van maatschappelijk wangedrag. Naast de risico’s van brand of inbraak, nemen geweld, molest en agressie toe. Onderwijzend personeel wil snel op deze dreigende situaties kunnen reageren om  de veiligheid van leerlingen, collega’s en zichzelf te kunnen borgen.  

Oplossingen
De komende jaren zullen veel van de hedendaagse technologieën nog naar behoren presteren. Toch kunnen onderwijsinstellingen meer uit hun huidige systemen halen door draadloze verbindingen te leggen tussen mensen onderling en tussen mensen en (veiligheids)systemen. Ascom ziet het als haar taak om alle risico’s te inventariseren en samen te voegen tot veilige en volledig geïntegreerde communicatieoplossingen. Ascom systemen kunnen worden aangesloten op praktisch elk systeem voor branddetectie, toegangscontrole of persoonsbeveiliging.  

Voordelen
Na de ontwikkeling van een passend totaalconcept op het gebied van detectie, signalering en communicatie ontstaat een veilige onderwijsomgeving. Ook na de implementatie zorgt Ascom – preventief, maar ook correctief – voor de continuïteit van de systemen. Door gebruikers te trainen en de systemen steeds aan te passen aan de laatste ontwikkelingen en eisen, ontstaat een langdurend partnership.

OPLOSSINGEN

 • Branddetectie

  Het is zaak een beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en de situatie onmiddellijk in kaart te brengen, zodat alle betrokkenen zoals de hulpverlening en de brandbestrijding snel en adequaat op de calamiteit kunnen reageren.

 • Camerabewaking

  Een veilig pand vraagt om meer dan een oplettend oog of een luisterend oor. Om elke positie te beveiligen dient een slimme, systematische veiligheidstoepassing te worden ingezet die bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

 • Draadloze communicatie

  Ontwikkeld voor veeleisende omgevingen waarborgen de draadloze communicatieoplossingen optimale mobiliteiten en efficiëntie.

 • Ontruimingsalarmering

  Met jarenlange expertise op gebied van technologie, wet- en regelgeving, biedt Ascom een totaaloplossingen op het gebied van ontruimingsalarmering en uiteraard het voorkomen van calamiteiten of een onnodige ontruiming.

 • Paging & interactieve messaging

  Veelzijdig interactief berichtenverkeer voor optimale effciëntie.

 • Persoonsbeveiliging

  Ascom biedt oplossingen die medewerkers in staat stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en die de zekerheid bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd.

 • Toegangsbeheer

  In elke organisatie kan de veiligheid van mensen in gevaar komen. Ook eigendommen, goederen en informatie zijn niet immuun voor schade, vernieling of ontvreemding. Daarom streeft u naar maximale veiligheid én optimale beveiliging.