HOME > DIENSTEN > Trainingen

INSCHRIJFFORMULIER TRAINING WET- & REGELGEVING

Deze ééndaagse training kost € 510,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal, certificaat van deelname en lunch.Wij verzoeken u alle velden (gemarkeerd met een *) in te vullen

GEGEVENS BEDRIJF/INSTELLING

GEGEVENS BEDRIJF/INSTELLING T.B.V. FACTURERING

GEGEVENS BRANDMELDINSTALLATIE

Trainingsdata 2017 Wet- & Regelgeving Brandmeld- en

Ontruimingsalarminstallaties:

1. 14-02-17
2. 21-04-17
3. 06-10-17
4. 08-12-17
Locatie: Ascom (Nederland) B.V. te Utrecht

Gegevens cursist 1:

Gegevens cursist 2:

Gegevens cursist 3:

Annuleringsvoorwaarden

Op deze overeenkomst zijn onze algemene verkoopvoorwaarden

van toepassing en:

Arrow annuleringen/wijzigingen dienen schriftelijk door u bevestigd te

worden;

Arrow bij annulering of wijziging van de trainingsdatum binnen 4 weken

voor aanvang van de eerste trainingsdag is 50% van het lesgeld verschuldigd;

Arrow bij annulering of wijziging van de trainingsdatum binnen 1 week voor

aanvang van de eerste trainingsdag is 100% van het lesgeld verschuldigd;

Arrow bij onvoldoende cursisten behoudt Ascom (Nederland) B.V. zich het

recht voor om de trainingsdatum te wijzigen;

Arrow bij verhindering kunt u een vervangende cursist laten deelnemen;

vervangingen dienen schriftelijk door u bevestigd te worden.

Betalingsvoorwaarden

Het lesgeld dient uiterlijk één week voor aanvang van de training

op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.