HOME > DIENSTEN > BGB-Brandveiligheidskeurmerk

BGB BRANDVEILIGHEIDSKEURMERK

bgb nieuw

Uitdagingen
Wanneer is een gebouw brandveilig? Wanneer voldoen alle voorzieningen aan de eisen die aan u gesteld kunnen worden? Wanneer kunt u met een gerust hart zeggen dat de brandveiligheid op niveau is en u uw verantwoordelijkheid hebt genomen? Het Kiwa brandveiligheidskeurmerk beantwoordt deze vragen en creëert tegelijkertijd rust en duidelijkheid.

Oplossingen
Brandweer Haaglanden heeft in samenwerking met kwaliteitszorgbedrijf Kiwa Nederland het keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) opgezet. Een gebouw wordt geïnspecteerd op basis van het Kiwa BGB opnamerapport. Als hieruit blijkt dat de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen aan de wettelijke of aanvullend in uw vergunning gestelde eisen voldoen, wordt het Kiwa brandveiligheidskeurmerk verstrekt. Ascom is gecertificeerd als BGB-opnamebedrijf en mag de BGB-opnames uitvoeren en keurmerken afgeven. BGB kan op verschillende manieren worden toegepast: bij bestaande bouw, nieuwbouw en ook als onderdeel van het totaalconcept Verzekerde Brandveiligheid.

Voordelen
Het keurmerk duidt aan dat de eigenaar of gebruiker/directie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen op het gebied van brandveiligheid. Doordat het keurmerk jaarlijks wordt verlengd, is het veiligheidsniveau gewaarborgd en versterkt het imago van een veilige organisatie. Tevens geeft het de mogelijkheid tot korting op de brandverzekering: Centraal Beheer Achmea erkent het keurmerk en biedt premiekorting na afgifte. Daarnaast wordt het keurmerk in toenemende mate erkend door de brandweer.